office@eqsoft.rs +381 63 370 381

Softver kao Servis

Softver kao Servis je model distribucije softvera (aplikacija) u kojem isporučilac softvera (provider) "hostuje" aplikacije i daje ih na korišćenje korisniku putem Interneta. Kao rezultat, korisnici koje koriste aplikacije na ovaj način nisu u obavezi da investiraju u infrastrukturu (servere, operativne sisteme, licence...) niti imaju troškove održavanja aplikacija već samo plaćaju pretplatu za korišćenje aplikacija ili dela aplikacija koji je njima potreban. Neke od prednosti ovakvog načina korišćenja softvera:

  • Fleksibilno plaćanje. Umesto da plaća punu cenu softvera, hardver, instalaciju, licence... klijent na ovaj način plaća samo pretplatu na koriščenje softvera u periodu za koji mu je potreban.
  • Prilagođeno korišćenje. Ovakav način korišćenja softvera daje klijentu mogućnost pristupa onim servisima koji su mu potrbni ili pristupa servisu "na zahtev".
  • Automatsko ažuriranje. Umesto da kupljeni softver stalno periodično ažurira i time ima dodatne troškove, klijent se može u potpunosti osloniti na provajdera koji će redovno vršiti ažuriranje softvera bez dodatne naknade.
  • Pristupačnost. Kako se softver nalazi na Internetu, klijent mu može pristupiti sa bilo kog mesta i uređaja koji su konektovani na Internet.

EQ soft nudi različite aplikacije na korišćenje kao servis kao i raznovrsne pakete pristupa za svaku aplikaciju. Detaljne informacije možete pogledati na stranici Servisne Aplikacije.

Razvoj aplikacija i Web dizajn

Za korisnike kojima je potrebna izrada poslovnih aplikacija namenjenih njihovim specifičnim potrebama, naši iskusni softver arhitekti i programeri mogu kreirati savremene aplikacije koje će u potpunosti odgovoriti zahtevu. Koristimo najnovije tehnologije u razvoju softvera koje se mogu implementirati na različitim platformama i prilagoditi postojećoj infrastrukturi klijenta.

Imate ideju i viziju kako da, uz pomoć tehnologije, unapredite svoje poslovanje? Ovo je trenutak kada naši sistem analitičari i projektanti stupaju na scenu. Radeći zajedno sa Vama na analizi zahteva, sagledavanju ciljeva i potreba, izrade prototipa i project plana, EQ soft će Vam ponuditi najoptimalnije rešenje prilagođeno Vašim potrebama i budžetu.

Mi nismo tu samo da "isprogramiramo" aplikaciju već izradi svake aplikacije pristupamo poštujući sve faze razvoja softvera zasnovane na savremenim metodologijama. Naš tim implementatora i testera zadužen je da isporučena aplikacija radi u okruženju korisnika bez ili sa što je moguće manje grešaka.

EQ soft Vam takođe nudi i obuku korisnika za rad u aplikaciji kao i tehničku podršku i održavanje.

Konsalting

EQ Soft nudi svojim klijentima konsultanske usluge iz različitih oblasti IT-a. Svojim znanjem i iskustvom pomažemo kompanijama u kreiranju, poboljšanju i modernizaciji njihovih IT strategija. Naši stručnjaci će Vam pomoći da sagledate Vaše IT potrebe i u skladu sa tim strategiju daljeg razvoja informacionog sistema.

Neke od oblasti za koje nudimo konsultantske usluge:

  • Izrada IT strategije. Sveobuhvatan pregled potreba kompanije za informacionim sistemom uskladjen sa planom razvoja i ciljevima.
  • Upravljanje IT projektima. Primenjujući savremene pristupe, obezbedjujemo klijentima efikasno upravljanje projektima vodeći računa o budžetu, rizicima i rokovima.
  • Hrdverska i softverska infrastruktura. Nsši eksperti pomoći će Vam prilikom nabavke hardvera i softvera birajući najoptimalnija rešenja.
  • Licenciranje. Pravilna strategija licenciranja softvera može doneti Vašoj kompaniji značajne uštede.
  • IT bezbednost. Naši stručnjaci iz oblasti IT bezbednosti pomoći će Vam da Vaš sistem u skladu sa sa najnovijim standardima iy ove oblasti.

Projektovanje i održavanje IS

Nabavka odgovarajuće opreme je samo jedan od koraka koji vode do kvalitetnog i funkcionalnog informacionog sistema. U praksi smo imali dosta primera kvalitetne opreme i servisa koji nisu adekvatno pušteni u produkciju, odnosno njihovi resursi nisu angažovani u dovoljnoj meri.

Mi svojim klijentima nudimo usluge projektovanja, implementacije, održavanja serverske i mrežne infrastrukture, kao i analizu postojećeg stanja. Moto "ključ u ruke" sa nama ima puno značenje!