Nove poslovne ideje


eKnjiga Utisaka

Da knjiga utisaka konačno dobije smisao!

U tradicionalnu knjigu utisaka klijenti unose utiske i komentare u slobodnoj formi koja nije pogodna za analizu ili je za dobijanje korisnih informacija potrebno vreme (čitanje velikog broja komentara, klasifikacija korisnih od nekorisnih itd.) Moderna tehnologija (Internet, pametni telefoni, tableti...) pruža nam mogućnost da od klijenta na brz i jednostavan način dobijemo pravovremene informacije na koje ćemo moći odmah da reagujemo.

HR Manager

Sveobuhvatno rešenje za upravljanje ljudskim resursima

Upravljanje ljudskim resursima u praksi se pokazalo kao jedna od ključnih aktivnosti za uspeh jedne kompanije. Kako bi se Vaša kompanija i Vi svrstali u uspešne neophodno je da za to imate pravi alat. HR Manager je upravo to, alat sa kojim ćete izgraditi uspešan tim a samim tim uspeh kompanije je zagarantovan. Bogatstvo ne pravi uspešan tim ali uspešan tim vredi bogatstvo!

Info desk 2.0

Softversko rešenje za upravljanje informacijama.