office@eqsoft.rs +381 63 370 381

EQ Soft je kompanija osnavana 2015. godine i bavi se projektovanjem i izradom različitih poslovnih aplikacija, konsultantskim uslugama iz različitih oblasti IT-a, dizajnom, izradom i održavanjem Web prezentacija, kao i projektovanjem, instaliranjem i odžavanjem informacionih sitema. Naš tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u stanju je da Vam ponudi usluge iz skoro svih oblasti informacionih tehnologija.

U današnje vreme ubrzane digitalizacije, kompanije su prinudjene da značajna sredstva ulažu u IT tehnologije kako bi opstale na tržištu. Pored toga, usled stalne pojave novih tehnologija, vidova prodaje, komunikacije sa klijentima, mnoge od njih teško mogu da održe korak sa konkurencijom. Razvoj, održavanje i konstantno unapređivanje efikasnog informacionog sistema koji će uspešno ispuniti sve potrebe jedne kompanije zahteva velika ulaganja u opremu, softver i ljudske resurse što mnoge kompanije nisu u stanju same da iznesu. Zbog toga, EQ Soft može da Vam ponudi da poslove ili deo poslova vezane za IT, poverite nama, birajući pakete usluga koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Na taj način kompanija može da usmeri raspoložive resurse na svoje primarno poslovanje a istovremeno ostvari značajne uštede u segmentu informacionih tehnologija.

Na stranici Usluge možete se detaljnije upoznita sa svim usluga koje EQ Soft nudi svojim klijentima.

Iskustvo

Naš tim stručnjaka poseduje dugogodišnje iskustvo iz različitih oblasti koje pokrivaju skoro sve segmente vezane za informacione tehnologije. Nakon dugo godina rada u i sa različitim kompanijama, odlučili smo da naše znanje ponudimo svima kojima je to potrebno. Naš tim saradnika čine eksperti iz različitih oblasti kao što su:

 • Projektovanje i razvoj softvera
 • Projektovanja informacionih sistema
 • Sistem i mrežnih inženjera
 • Stručnjaka za informacionu bezbednost
 • Stru;njaka za Web dizajn i Internet marketing
 • Inženjera za razvoj i administraciju baza podataka i datawarehous-a.

Pristup

Svaka kompanija ima različite potrebe za informacionim sistemima uslovljene vrstom i obimom poslovanja, zakonskim propisima i mnogim drugim faktorima. Zbog toga EQ Soft svakom klijentu pristupa na poseban način trudeći se da efikasno odgovori svim zahtevima koje jedna kompanija ima. Naš pristup obuhvata:

 • Analizu stanja i identifikovanje potreba klijenta
 • Kratkoročna i dugoročna cost-benefit analiza
 • Predlog najoptimalnijih rešenja
 • Pružanje usluga kroz različite pakete usluga i proizvoda

Zbog čega izabratin nas?

Mi smo tim spreman da naše bogato znanje i iskustvo podelimo sa Vama na obostranu korist. Ovo su samo neki od kvaliteta koji nas izdvajaju:

 • Dugogodišnje iskustvo
 • Najbolji stričnjaci iz različitih oblasti
 • Brza kvalitetna i pouzdana usluga
 • Briga o potrebama klijenata
 • Najbolji odnos cene i kvaliteta

Naši klijenti